***

Aukstums nāk no iekšpuses.
Iekšēji salst. Ilgojos pēc daudz kā, bet galvenokārt pēc siltuma. Pietrūkst pavasara un saules. Ceriņu smaržas un mazo putneļu čirkstēšanas. Kaut kādas brīvības un vasaras apjautas. Arī pēc tā siltuma, kas nāk no sirds.
Pietrūkst klusuma un miera sevī. Tāds neizskaidrojams tukšums un skumjas manī.

IMG_8145