Trīs dāvanas, II

Iain Levison 002Laiks otrajai dāvanai. Ar šo nav trāpīts tik labi mērķī kā ar iepriekšējo, bet tas tā. Otra saņemtā grāmata ir Ieina Levisona (Iain Levison, 1963) darbs Kopš tā laika (2003). Kad lasīju anotāciju, biju visai pārsteigta par to. Man uzdāvināts gangsterdarbs! 😀 Un tieši šī iemesla dēļ atsauksme nebūs pārāk gara un izsmeļoša, jo – ko tur daudz 🙂

Mazā pilsētiņā tiek slēgta fabrika. Protams, tajā ir strādājusi lielākā daļa pilsētas. Pēc slēgšanas pilsēta pagrimst, ir nabadzība un bezdarbs. Lielākā daļa aizbrauc uz citurieni vai par to vēl sapņo. Viens no pilsētas ietekmīgākajiem vīriem Džeikam piedāvā darbu – novākt viņa sievu. Pēc pārdomu mirkļa viņš piekrīt un stāsts var sākties.

Sirds man nav smaga kā cilvēkam, kurš piekritis nodot visas morālās vērtības, sirds priekā spurdz padebešos kā cilvēkam, kurš dabūjis darbu. /17.lpp./

Džeiks Skovrans ir vīrs, kuru dzen izmisumā atlaišana, parādi un prom aizgājusī draudzene. Viņš ir gatavs uz visu. Kā izrādās, pat kļūt par algotu slepkavu. Šis ir mans mazais neticamības moments. Nu, pārāk gludi viņam tur gāja! Bet bija prieks vērot, kā šis varonis, sākotnēji sanīcis un bezcerības mākts, sāk palēnam celties un nostabilizēties tik tālu, ka pat sāk apdomāt par nodarbes mešanu pie malas. Viņš atrada savu dzīves jēgu. Varbūt viņam šis darbs bija kā atklāsme?

Caur Džeiku labi tiek parādīts arī darba fons, šajā gadījumā pilsēta. Tā dveš depresīvu noskaņu. Viss ir pamests likteņa varā un ar nolemtības sajūtu. Salauzts. Nolaists. Pamests. Vienīgais, kas nezināmu iemeslu dēļ turpina eksistēt tāpat kā iepriekš, pirms atlaišanām, ir policija. Šis ir tas brīdis, kad es domāju, ka ar Džeiku ir cauri. Bet viņš izrādās slīpēts tipiņš!

Kāds ir nogalinājis manu pilsētu un mani, un esmu pārliecināts, ka šiem cilvēkiem tādēļ nav uzbrucis bezmiegs. /20.lpp./

Kopumā šis darbs bija… viegla atpūta? Atslēgšanās, jo ne pārāk ir jādomā līdzi izlasītajam. Šeit netiek risinātas slepkavības, šeit tā vienkārši notiek – BAH! – un tiek pasūtīta nākamā. Šis nav kā parasti detektīvos – policija meklē motīvus un vainīgos. Policija ir tikai kā fons, tā kaut ko dara, bet tas paliek lasītājam nezināms. Šī ir Džeika dzīve. Un viņš atzimst kā fēnikss no pelniem. Tas nekas, ka ar ieroci rokā.