Sokolovs

Acīmredzot, ļaudīm Sokolovs jau tā ir iesēdies prātos, ka šis jau grāmatas par vēsturi sācis rakstīt.

– Sokolova Ledlauzi var dabūt?
– Var, bet tas ir Suvorovs.